altan och stensättning

Bygga altan och trädäck

Viktiga överväganden och råd för att framgångsrikt planera och bygga din drömaltan

Våren är här, snön smälter och solen skiner. Fåglarna är tillbaka och kvällarna blir ljusare. Sommaren är på väg; perfekt för att njuta av lata dagar, grillmiddagar och svalkande öl. Men vad många svenskar märker när de promenerar i sina kvarter är att vi ofta har altaner vid våra hus. Altanen är en plats där familj, grannar och barn samlas för mat, lek och solbad.

I Sverige är altaner mycket populära, mer än i många andra länder. Men när det kommer till att bygga en altan, kan det finnas många frågor. Vilka träslag är bäst? Ska materialet behandlas på något speciellt sätt? Vad bör man tänka på innan man tar beslutet? Det är helt onormalt att ha massor av frågor när man planerar att bygga altan, så oroa dig inte.

Att tänka på när du ska bygga altan

När du planerar att bygga en altan finns det flera viktiga överväganden att tänka på:

 1. Bygglov och regler
  Först och främst, kontrollera bygglovet i din kommun. Kraven varierar beroende på altanens storlek och var du bor.

 2. Grannarnas tillstånd
  Om du har nära grannar, behöver du deras tillstånd innan du börjar bygga din altan. Ta hänsyn till deras önskemål och oro.

 3. Markförhållanden och infrastruktur
  Fundera över var el, vatten och avlopp behövs på altanen. Om din tomt har berg eller särskilda markförhållanden, kan det kräva speciella lösningar.

 4. Frostfritt djup
  Kom ihåg att det frostfria djupet varierar mellan norr och söder. Anpassa din altanplanering efter detta för att undvika problem.

 5. Solens riktning
  Om du föredrar morgon- eller kvällssol på din altan, planera dess placering noggrant för att njuta av solens strålar på bästa sätt.

Dessa överväganden är avgörande när du ska bygga altan och hjälper dig att skapa en funktionell och trevlig utomhusplats.

Genom att följa dessa steg kan du förbereda dig väl och göra altanbygget mer framgångsrikt oavsett om du gör det själv eller med hjälp av ett företag.

 1. Visualisera din altan
  Börja med att föreställa dig hur din altan ska se ut. Rita en skiss av din altan och markera vilka material du planerar att använda. Tänk på höjd, utseende, funktioner, som tak och sittplatser, och säkerhet om du har barn. Gör detta även om du anlitar ett företag.

 2. Skaffa inspiration
  Bläddra i tidningar eller böcker om altanarkitektur för idéer. Markera vad du behöver och önskar. Detta är viktigt oavsett vem som bygger altanen, eftersom det ger en bra grund.

 3. Håll det enkelt
  Försök hålla din altan enkel för att underlätta byggprocessen och potentiellt spara pengar. Undvik komplicerade flernivåaltaner som kan kräva extra arbete och material. Anteckningar dina planer så att du och eventuellt byggföretag är på samma sida när det gäller specifikationer.

 4. Materialval
  Besök en återförsäljare för att se olika typer av material för altaner och prata med dem om kvalitet och lämpliga val. När skisserna är klara, kan du börja uppskatta kostnaderna för altanbygget. Fråga om priser på material om du bygger själv, eller be oss om en offert.

Materialval för bygga altan

Svenskt klimat är krävande med hagel, snö och frost, så höga krav ställs på materialet och behandlingen av träet vid bygge av altan.

Valet av material beror på dina estetiska preferenser, budget och underhållsönskemål. Det är viktigt att överväga både utseende och funktion när du väljer material för din altan.

 1. Trä
  Trä är en populär och traditionell altanbyggmaterial. Det finns olika träslag att välja mellan, inklusive tryckimpregnerat trä, cederträ, och tropiskt trä som ipe eller teak. Trä ger en naturlig och varm känsla, men det kräver regelbunden underhåll för att motstå väder och slitage.

 2. Kompositmaterial
  Kompositmaterial är en blandning av träfiber och plast. Det är hållbart, kräver mindre underhåll än rent trä och är resistenta mot röta och skadedjur. Kompositaltaner är också tillgängliga i olika färger och mönster.

 3. Betong
  Betongaltaner är starka och hållbara. De kan formas och färgas på olika sätt för att skapa olika utseenden. Betong kan vara mer kostsamt att installera än vissa andra material, men det är långlivat och kräver minimalt underhåll.

 4. Sten eller Klinker
  Natursten som granit, skiffer eller marmor, samt klinker, kan användas för att skapa eleganta och hållbara altaner. Dessa material är slitstarka och tål väderförhållanden väl.

 5. Plast
  Plast eller PVC-material är prisvärda och kräver minimalt underhåll. De är resistent mot röta och skadedjur men kan vara mindre estetiskt tilltalande jämfört med andra material.

Tryckimpregnerat virke

Tryckimpregnerat virke är vanligt i Sverige på grund av sitt låga pris och behandling mot åkommor och slitage. Det är dock inte så miljövänligt och har fått kritik. Ett miljövänligare alternativ är Sibirisk Lärk som åldras till en silvergrå nyans och kräver ingen behandling. Det är dock svårt att få tag i. Tryckimpregnerat virke är relativt billigt jämfört med Sibirisk Lärk.

Impregnering av trä syftar till att skydda mot träförstörande organismer. Det finns olika impregneringsmetoder inklusive tryck- och vakuumimpregnering. Furu är vanligast att impregnera, och inträngningen av träskyddsmedlet skiljer sig beroende på metod. Kärnan av träet har naturlig motståndskraft mot träförstörande organismer på grund av sina ämnen.

Vid impregnering används följande träskyddsmedel:

Vid impregnering av trä används olika träskyddsmedel för att skydda träet mot skadedjur, rötsvampar och andra träförstörande organismer. Det är viktigt att notera att många av de äldre träskyddsmedlen, såsom kvicksilver- och arsenikbaserade, används mycket mindre idag på grund av deras negativa miljö- och hälsoeffekter. Moderna träskyddsprodukter strävar ofta efter att vara mer miljövänliga och säkra för användare och miljön. Innan du väljer ett träskyddsmedel är det viktigt att överväga dess effektivitet, miljöpåverkan och hälsorisker.

 1. Kopparbaserade medel
  Koppar är ett vanligt använt ämne i många träskyddsprodukter. Det kan vara i form av kopparnätsalt eller kopparoxiklorid. Dessa medel är effektiva mot en rad skadedjur och svampar.


 2. Azoler
  Azolbaserade medel, såsom triazoler och imidazoler, används för att öka träets motståndskraft mot röta och mögel.


 3. Kvicksilverbaserade medel
  Kvicksilverbaserade produkter var tidigare populära, men användningen av dem har minskat på grund av miljö- och hälsobekymmer.


 4. Arsenikbaserade medel
  Arsenik användes tidigare för att impregnera trä, särskilt i tryckimpregnerat virke. Men användningen har minskat på grund av farhågor om hälsorisker och miljöpåverkan.

 5. Borater
  Borater används för att skydda trä mot termiter och andra skadedjur. De är relativt miljövänliga och inte giftiga för människor.


tall och furu

Tall / furu

Furu är samma sak som tall. Tall är en art i barrväxtfamiljen tall växter. Den blir vanligen 20–30 meter hög och kan bli så mycket som 900 år gammal. Tallens barr sitter två och två och är blå- till grågröna och 3–6 cm långa. Blomningen sker i maj–juni. De koniska, ljusbruna kottarna blir 3–8 cm långa. Virket kallas för furu. Tall hör hemma i Europa och norra Asien och finns i hela Sverige. Arten växer mest på mager mark. Den är tålig men känslig för förorenad luft. I Sverige finns två underarter av tall: låglandstall och Fjälltall som har smal krona och tunn bark.

Cederträd olika typer

Cederträ

I Sverige så importeras i dagsläget allt cederträ (främst från Kanada), vilket är ett träslag från cedersläktet som vanligtvis hittas runt medelhavet samt i Nordamerika.

Cederträ är ett träslag som ursprungligen återfinns runt Medelhavet och i Nordamerika. Cederträ har naturligt motstånd mot röta, vilket minskar behovet av ytbehandling. Det är känt för sin skönhet och är något dyrare på grund av importkostnader. Priserna varierar, men det kan kosta cirka 80 kronor per löpmeter och uppåt. Vissa tycker att cederträ kan vara lite mjukt som golv, medan andra uppskattar dess mindre hårda känsla när de går på en altan.

Ceder används även som ett handelsnamn för virke från olika träslag med liknande egenskaper och utseende, inklusive vissa cypressväxter och mahognyväxter. Karakteristiskt för cederträ är dess bruna färg, aromatiska doft och goda motståndskraft mot röta och låg densitet. Det är dock viktigt att notera att cederträ kan referera till olika trädslag beroende på sammanhanget.

Lärk

Det finns många olika typer av lärk, till exempel svensk, sibirisk lärk. Den svenska varianten har snarlika egenskaper med cederträ, dock kan lärken vara något svårare att jobba med då den tenderar att ”röra sig” mer. Kom ihåg att använda kärnan av lärken och inte själva splintveden då det finns en risk att den blir skadad. Lärk kostar cirka 40 kronor och uppåt per meter.

Ädelträ

Utöver ovanstående träslag (som är de mest vanligt förekommande) så återfinner du många exotiska träsorter. Till exempel Cumaru, Kirai, skiffer, träkomposit med mera. Ofta så fyller vissa speciella träslag en särskild uppgift, exempelvis att det är mer lämpligt att bygga om man ska ha en pool på altanen, om man är ute efter en viss färg med mera. Träsorter som kommer från Sydamerika och som måste importeras anses vara väldigt exklusiva, och i vissa fall kan man få betala så mycket som 100 kronor och mer per meter.

yoga på en altan