husritning

Bygga ett hus från grunden

Att bygga ett hus från grunden är en dröm för många. Först måste du ha en tomt och se till att du har rätt bygglov. Det gäller även om det tidigare har funnits ett hus på tomten som har rivits.

Du måste se till att det finns tillgång till vatten, avlopp, el. Tänk också på vilken typ av värmekälla du vill ha för ditt hus. Jordvärme, Solceller är ett miljövänligt alternativ som kan vara kostnadseffektivt.

Designa ditt hus eller välja en färdigmodell från ett byggföretag. Vissa byggföretag bygger delar av huset i förväg och monterar dem på plats. Profess bygg har alla nödvändiga hantverkare och kan bygga hus från grunden.

Här hittar du bra och detaljerar information om hur man bygger hus i trä.

Här kan du få prisförslag på takstolar från XL-bygg takstolskalkylator


Husets olika delar

husritning
Klicka på bilden för större bild


1. Nockbräda
2. Takstol
3. Vattbräda / Vindskivebeslag
4. Vindskivor
5. Räckesöverliggare
6. Staketbräda
7. Spjälor
8. Överliggare
9. Tvärregel
10. Stolpar
11. Tralläkt
12. Bjälkar
13. Kortling
14. Väggregel
15. Isolering (förr kunde det bestå av t ex träspån el. slagg, nu är det vanligare med rockwoll)
16. Hammarband
17. Syll
18. Undergolv ( kan vara av t ex spontat golvvirke,spånskiva, golvspackel, golvgips, massonit)
19. Grundmur
20. Golvbjälkar
21. Innervägg (i detta fall med en bröstning av panel, den övriga väggen kan bestå av porös skiva (tretex), massonit, spånskiva, gipsskiva)
22. Spikregel
23. Foder (runt fönster och dörrar)
24. Ytterpanel / fasad
25. Knutbräda
26. Underlagstak (kan bestå av t ex råspont, boardskiva)
27. Ströläkt
28. Bärlekt

Olika taktyper

vad heter olika taktyper?


Olika paneltyper genom historien

Olika paneltyper genom historienSå här gör du för att ansöka om bygglov

 1. Kontakta byggnadsnämnden
  Ta kontakt med byggnadsnämnden i din kommun för att få information om hur du kan ansöka om bygglov och vilka dokument som krävs.
  Om du ansöker om bygglov i Göteborg, här är en bra sida om bygglov i Göteborg.

 2. Skaffa ansökningsblanketter
  Be om ansökningsblanketter från din kommun eller kolla om de erbjuder en e-tjänst för att ansöka online. Fyll i ansökningsblanketten noggrant med alla nödvändiga uppgifter om ditt byggprojekt. Bifoga alla ritningar, planer och andra handlingar som kommunen behöver för att bedöma din ansökan. Se till att de är korrekta och tydliga.

 3. Utse en Kontrollansvarigt
  Kommunens bygglovsverksamhet avgör om du behöver en kontrollansvarig. I ansökan måste du oftast föreslå en person som ska vara ansvarig och certifierad för kontrollen av byggprojektet, kallad "kontrollansvarig" (KA). Det kan vara en person som hanterar totalentreprenaden, men ej byggherren (beställaren). Tillsammans med den kontrollansvarige ska du utarbeta en kontrollplan, vilket är en lista över de kontroller som behöver genomföras under byggprocessen. Planen ska innehålla information om vad som ska kontrolleras, vilka som ansvarar för kontrollerna och när de ska utföras.

  Om du gör en ny- eller tillbyggnad större än 50 kvadratmeter krävs som regel en kontrollansvarig. Det kan också krävas för mindre byggnationer som rör våtrum eller innebär en större förändring i byggnadens bärande konstruktion. Bygger du ett komplementbostadshus med attefallsreglerna som är en självständig bostad behöver du också en kontrollansvarig.
  Hur hittar man en kontrollansvarig?
  Googla "var hittar man en KA kontrollansvarig" så bör det dyka upp en uppsjö av certifierade KA företag.

 4. Skicka in ansökan
  Lämna in din ansökan och alla bifogade dokument till byggnadsnämnden enligt deras instruktioner och vänta på beslut: Efter att du har skickat in ansökan kommer byggnadsnämnden att behandla den och fatta ett beslut om ditt bygglov.

 5. Få bygglov
  Om din ansökan godkänns, kommer du att få ditt bygglov.

 6. Skriv avtal med entreprenören
  Om du inte bygger huset helt själv, bör du skriva ett avtal med totalentreprenören. För småhus finns ett standardavtal, ABS18, som ger dig bra konsumentskydd. Men företaget kan även ha egna avtal. Oavsett vad du väljer är det viktigt att du går igenom varenda detalj, så man kan fångar upp på planeringsstadium brister, tillägg etc. Det är viktigt att sätta upp en tidsplan för byggprojektet och att hålla sig till den. Ändringar och tillval (ÄTA) kan öka kostnaderna avsevärt.

 7. Gör en bygganmälan till kommunen
  Tre veckor innan du börjar bygga måste du göra en bygganmälan till kommunen. Det tar högst fyra veckor att behandla anmälan.

 8. Besiktning och inflyttning
  Glöm inte att försäkra ditt hus medan det byggs. När huset är klart måste det genomgå en byggbesiktning av en besiktningsman som du utser själv. Eventuella fel måste åtgärdas inom två år. Efter besiktningen får du ett slutbevis från kommunen som visar att allt är i ordning. Inom två år måste du även göra en energibesiktning av huset. Sedan kan du flytta in och anmäla adressändring.