solceller på ett sadeltak

Installera solceller

Skapa en hållbar framtid och sänk dina elkostnader med Solceller

Minska din årliga energiräkning med cirka 8000 kr (grovt uppskattat) per år genom att installera solceller på ditt tak. Sverige har faktiskt ett bra klimat för solceller. Effekten på solceller blir ungefär 10 % bättre om utomhustemperaturen inte överstiger 25 grader. Även om effekten av solceller minskar under vintern så har vi många soltimmar på sommaren. Solceller funkar även när det är mulet.

Får man installera solceller själv?

Du får inte installera solceller själv (nätanslutet solcellssystem) utan måste anlita en auktoriserad elektriker från Profess Bygg. Dessutom måste du köpa solceller från en och samma företag för att kunna få en skattereduktion för material och arbete som är på 20 % [2]. Ja du hörde rätt. Det är alltså en skattereduktion inte bara på arbete som med andra typer av rot avdrag utan också för material. Köper du dina solceller själv får du endast skattereduktion på 20 % för installationsarbete.
Köper du ett batteri för lagringen av El samt om du bygger till en laddningsstation för hemmet är det 50 % skattereduktion.

Bra att veta innan man bestämmer sig för solceller.

Se till att taket är i bra skick och inte behöver renoveras inom snar framtid. Solceller monteras på takpannorna eller takplåten utan att skada taket. Solceller ökar faktiskt värdet på huset. Man behöver inget bygglov för att installera solceller. Inte sedan 2018. Undantaget är om byggnaden är K-märkt, om solceller sitter på ett platt tak eller om solcellerna kan störa Försvarsmakten

Vänta inte med att investera i grön teknik. Visst blir priser lägre marginellt för äldre solpaneler men effekten av nya solpaneler ökar hela tiden. Idag får man skattereduktion men man vet inte hur länge. Att investera i solceller idag är en investering som sparar pengar åt dig. Skaffa solceller redan idag.

Vilka typer av solceller finns det?

De vanligaste solcellstyper är så kallade monokristallina solceller (15-22 % effekt), polykristallina solceller (15-17 % effekt) och tunnfilmssolceller (10-16 % effekt), varav de två första dominerar marknaden. Ju högre effekt en solcell har desto högre pris generellt. Dessa tre typer producerar bara el. PVT solceller är ett samlingsbegrepp (photovoltaic thermal hybrid solar collector) producerar både värme och el. Värmen från sådana lösningar transporteras via luft eller vatten. Räknat per kvadratmeter är en sådan lösning att föredra om man har begränsad yta.

Garantier

Man har tre typer av garantier när man installerar solceller. Den första är garanti på arbetet som är på 2 år. Den andra är själva produktgaranti på solceller. Det är mellan 10-15 år. Den sista är effektgaranti som innebär att man inte tappar effekten mer än 15-20 % under 15-20 år generellt.

Priser på solceller

Generellt gäller ju större yta (solcellsanläggningens yta) desto billigare blir det per kvadratmeter. Tex kostar det efter skattereduktion på 20 % en area på 20 m2 cirka 59.000 kr. En area på 130 m2 kostar runt 295.000 kr. Så klart bör dessa priser endast användas som väldigt grova riktpriser.

Framtiden för solceller

Det pågår intensiv forskning kring verkningsgrad av solceller. Den mest lovande är tandemsolcell [1] med effekt uppemot 33 % som utvecklas i Berlin.


Källor:

1. Om Tandemsolceller
2. Skatteverkets info om rotavdrag för grön teknik