Stensättning och markarbete i Göteborg

Stenläggning/Stensättning för körbar uppfart/Carport

Profess bygg är proppad med beprövade duktiga samarbetspartners och kolleger. Anlita oss för att lägga asfalt eller anlägga stengångar. Allt från planering, visuell skiss och utförandet. Asfalt lägger vi inte själva utan samarbetar med Göteborgs bästa och mest prisvärda asfaltläggare.


Olika marklager på marksten / Ballast

Hur går det till att anlägga stengångar?

Det första man gör är att få ett fågelperspektiv på tomten och skissar hur man önskar att stengången ska vara anlagt. Bäst att alltid besöka anläggningen innan och fångar upp praktiska utmaningar. Det kan vara stenbumlingar under jord som man inte ser. Dragna fiberkablar, rör etc.…som man måste hitta och märka ut.


Skiss för stengång / stensättning

Så här kan en markskiss se ut. För att räkna ut antal kvadratmeter (för ojämna former) bör man ha avancerad programvara för det. Men vi fixar detta åt dig i hög precision.


Efter att skissen är gjord presenterar man den för kund som ger feedback och finjusterar utseendet. När kunden är nöjd prissätter man allt arbete samt material för stenläggningen. Om kund väljer att köra på är det dags för att märka ut med färgspray (fluorescent marker Eco, skrikgul färg), var och hur det ska grävas på tomten. Ofta sker detta tillsammans med grävaren (person som kör en grävmaskin) som ger sina synpunkter. Kanske är det några buskar, träd som måste omplaceras? Allt sker under uppdragsgivarens (kunden) överseende och samtycke så klart.


mätutrustning

Bra att ha när man ska mäta stengången.


Efter att man har märkt ut hur stenläggningen ska anläggas, bestämmer man med grävaren när grävningen ska ske. Ofta bör det ske inom en vecka eftersom färgen på tomten riskerar att brytas ner (självklart miljöklassad) om det regnar tex.
När man gräver bör man gräva minst 40 cm djupt för körbar uppfart/Carport. Stöter grävaren på mindre stenar så är det inga problem att få upp dessa. Större stenar under jord måste man spränga eller få dessa att spricka i mindre bitar som man sedan kan få upp. Man kan använda en hydraulisk ”bergspräckare”. Eller så kan man borra hål i stenen där man lägger in ett utvidgande kemiskt ämne som krackelerar stenen under några dagar (när det är torrt ute) som man sedan kan få upp i mindre bitar. Hyra sådan utrustning kostar runt 8.000-10.000 kr inkl. moms. Så ju fler stenbumlingar du har desto högre kostnad för stenläggningen. Räkna med några dagars extra arbete med att få bort stenarna.


Stor sten mitt i gången för stenläggning

Så här kan det se ut ibland. Men det kan man fixa utan en grävmaskin.


Vad väger jord och hur mycket jord måste man forsla bort?

Vikten av stenfri jord varierar beroende på jordtypen och fuktighetsnivån. Generellt sett har torr jord en lägre densitet än fuktig jord. Därav kan vi anta att stenfri jord väger 1.500 kg/m3. Eftersom vi kommer att i exemplet gräva 40 cm djupt kommer jord att väga 600 kg/m2. (0,4 kubikmeter x 1.500 kg/m³ = 600 kg). Anta att du ska anlägga 30 kvm med gatsten. Den totala jordmassan som måste utrymmas kommer att väga cirka: 30m2 x 600kg = 18.000 kg (18 ton). En lastbil transporterar runt 12 ton per lasttillfälle (Det varierar hos olika transportföretag). Allt kostar. t.o.m. att forsla bort jord från din tomt. Försök alltid att återanvända jorden på tomten. Visar det sig att jorden inte är ren svartjord så kan det bli kostsamt att hantera jorden hos återvinningsstationer / tippen, då man gör prover på jorden. Om provtagningen visar att jorden är kontaminerad måste man betala för detta. Så bäst är att behålla jord som man grävt upp på tomten. Kanske kan man återanvända jorden till att få rätt nivå på mark inför stensättningen? Nog om jord. :D


Markduk

Efter man grävt färdigt är det dags att se över om plaströr, ofta (gulfärgade räfflade) med kablar ska dras innan man lägger markduk/fiberduk/marktäckväv på ställen där man grävt. Fiberduk N2* kostar runt 10-15 kr /m2. Marktäckväven gör att envist ogräs inte dyker upp lika snabbt, utan i stället kvävs av duken. Duken släpper dock igenom både luft och vatten. N2 betyder att duken är lämplig att använda mot material med max 10 cm stenstorlek.


Dags att fylla i fyllningsmaterial

Efter man lagt markduk fyller man i den utgrävda delen med fyllningsmaterial/dräneringsmaterial som t.ex. makadam 16-22 (krossad berg). Siffrorna anger stenens minsta mått i mm. Densiteten på krossad sten motsvarar ca 1.3 ton för 1 m3. Om vi ska fylla den utgrävda delen hur mycket makadam behöver man köpa? Du behöver cirka 11,7 ton makadam för att fylla en yta på 30 kvadratmeter med en djup av 30 cm, under förutsättning att densiteten på makadam är 1.3 ton / m3.
Den matematiska formeln för hur många ton bergkross man behöver är:
Mängd (i ton) = 30 kvadratmeter x 0,3 meter x 1,3 ton/m³ = 11,7 ton.
Efter du lagt stenkross/makadam måste du packa med markvibrator även kallad för paddan. Vattna gärna innan marken ska paddas och upprepa.
Efter du fyllt i både dräneringslagret (Makadam 16-22) och (stenkross 0-16) är det dags att lägga i flis. Flis är ju det material som du ofta ser på vintrar för att man inte ska halka på gångbanor. Samma material används till det underlag som marksten ska ligga på.


Hur arbeta med stensättningen

Börja med att lägga ut ramen med kantstenar. När ramen är lagd kan man lägga markstenar direkt på flisen. Ha gatstenarna nära till hands och glöm inte knäskydden. Man kan göra olika mönster på stengången. Efter du lagt färdigt stenarna så lägg på fogsand. Fogsand har till uppgift att binda stenarna till varandra för att hålla stenarna på plats. Kör med en padda med gummiunderlag och borsta in fogsanden ordentligt mellan gatstenarna. Om du avslutar stensättningen så vattna den nya markstenen för bästa resultat.


stenmönster stenläggning

Här kan du se några stenmönster och vad de heter

Priser inkl. moms 2023:

Uppmärksamma att dessa priser är uppskattade men kan användas som riktpriser för att hamna i närheten. Priser förändras beroende på materialvalet, leverantören, kronans värde, mängden material etc.

  • Fogsand kostar cirka 125kr/20kg/säck.
  • Flis 2-5 kostar cirka 450kr/ton.
  • Stenkross 0-16 kostar cirka 125 kr/ton
  • Makadam 16-22 cirka: 370 kr/ton.
  • Gatsten cirka: 10x10x10 cm kostar cirka 580 kr per kvm.
  • Kantsten (storsten) 20x20x20 kostar cirka 30 kr st.
  • Hyra av en dumper (En nödvändighet för att transportera/lasta gatstenarna på arbetsplatsen) kostar cirka 1200kr/dag.
  • Fiberduk kostar cirka 180 kr/20 kvm.


Man kan räkna på cirka 1250 kr per kvm för material för att göra en körbar stengång inkl. moms. För stengångar som inte är körbara bör det bli något billigare, men så klart beror allt på vad det är för material, hur djupt man gräver, vilka utmaningar man stöter på etc. Tänk också på att markarbete av den här typen är ej rotberättigad.